توکن ساز اسمارت چین باینانس

جهت ساخت توکن می بایست ابتدا متاماسک را نصب و روی شبکه باینانس اسمارت چین ست کنید
پس از ساخت توکن آدرس قرارداد هوشمند نمایش داده خواهد شد کافیست از متاماسک آدرس توکن ایجاد شده را وارد کنید سپس موجودی توکن نمایش داده خواهد شد